Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Longman Phonics For Kids 5

شرح کتاب و توضیحات Phonics for kid


کتاب Phonics for kid 5 همانند کتاب Phonics for kid 4  است. در این کتاب نیز سعی شده تا آموزش همچنان بر روی الفبا متمرکز باشد ولی در کنار این تمرکز به ازای هر حرف کودک چند کلمه به خاطر بسپارد. استفاده از cd همراه این کتاب بسیار ضروری است چرا که cd علاوه بر آنکه مهارت شنیداری کودک را درست تربیت می کند سعی می کند با موسیقی های مختلف در وی انگیزه یادگیری را زنده نگه دارد. کتاب Phonics for kid 5 پس بهتر است در این کتاب همچنان رویکرد تعاملی استفاده از برچسب برای آموزش موجود است.

ناموجودشرح کتاب و توضیحات Phonics for kid


کتاب Phonics for kid 5 همانند کتاب Phonics for kid 4  است. در این کتاب نیز سعی شده تا آموزش همچنان بر روی الفبا متمرکز باشد ولی در کنار این تمرکز به ازای هر حرف کودک چند کلمه به خاطر بسپارد. استفاده از cd همراه این کتاب بسیار ضروری است چرا که cd علاوه بر آنکه مهارت شنیداری کودک را درست تربیت می کند سعی می کند با موسیقی های مختلف در وی انگیزه یادگیری را زنده نگه دارد. کتاب Phonics for kid 5 پس بهتر است در این کتاب همچنان رویکرد تعاملی استفاده از برچسب برای آموزش موجود است.

ناموجود1 2 3 4 5