Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

First Friends 2

شرح کتاب و توضیحات American First Friends

 
Student Book وActivity Book در یک جلد
مجموعه آموزشی first friends در 3 سطح مخصوص کودکان 7 تا 9 سال می باشد که فراگیری زبان و الفبای انگلیسی را مانوس و مفرح می سازد. این مجموعه به همراه فایل صوتی، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم و فلاش کارت به همراه دو کتاب مربوط به آموزش اعداد (Number Books 1,2) ارائه می شود. نسخه آمریکایی First Friends دارای ساختاری بسیار قوی و واضح است به شکلی که تدریس را برای معلمان ساده و زبان آموزی را برای فراگیران مانوس، مفرح و دوست داشتنی می سازد. کتاب حاضر با بکارگیری از مکالمات و ترانه ها (songs) و داستان های مختلف خیلی سریع اعتماد به نفس کافی برای صحبت به زبان انگلیسی را در دانش آموزان ایجاد می کند. هر سطح از این مجموعه شامل 10 بخش 6 درسی با ویژگی های زیر می باشد: - دروس تلفظی یکپارچه ( 2 تا 3 صدا در هر درس) - افزایش دامنه واژگان و فهم بهتر ساختارها - تمرین الفبای انگلیسی - ارتقاء ارزشها و آموزشهای مدنی از طریق انگلیسی روزمره - پروژه های عملی فرا برنامه ای از حوزه هایی همچون ریاضیات و علوم - پازل ها، الگوها و رابطه ها برای ارتقاء قدرت تفکر - تمرین مهارت خواندن متون (در 3سطح)
ناموجودشرح کتاب و توضیحات American First Friends

 
Student Book وActivity Book در یک جلد
مجموعه آموزشی first friends در 3 سطح مخصوص کودکان 7 تا 9 سال می باشد که فراگیری زبان و الفبای انگلیسی را مانوس و مفرح می سازد. این مجموعه به همراه فایل صوتی، کتاب کار و کتاب راهنمای معلم و فلاش کارت به همراه دو کتاب مربوط به آموزش اعداد (Number Books 1,2) ارائه می شود. نسخه آمریکایی First Friends دارای ساختاری بسیار قوی و واضح است به شکلی که تدریس را برای معلمان ساده و زبان آموزی را برای فراگیران مانوس، مفرح و دوست داشتنی می سازد. کتاب حاضر با بکارگیری از مکالمات و ترانه ها (songs) و داستان های مختلف خیلی سریع اعتماد به نفس کافی برای صحبت به زبان انگلیسی را در دانش آموزان ایجاد می کند. هر سطح از این مجموعه شامل 10 بخش 6 درسی با ویژگی های زیر می باشد: - دروس تلفظی یکپارچه ( 2 تا 3 صدا در هر درس) - افزایش دامنه واژگان و فهم بهتر ساختارها - تمرین الفبای انگلیسی - ارتقاء ارزشها و آموزشهای مدنی از طریق انگلیسی روزمره - پروژه های عملی فرا برنامه ای از حوزه هایی همچون ریاضیات و علوم - پازل ها، الگوها و رابطه ها برای ارتقاء قدرت تفکر - تمرین مهارت خواندن متون (در 3سطح)
ناموجود1 2 3 4 5