Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Phonics 4 Babies Babys First Words

این مجموعه ترکیبی از تکرار و بازی و آهنگ های شاد کودکانه می باشد . شخصیت اصلی آن یک خانم و یک بچه هزارپا می باشد که بسیار کاملا موزیکال آموزش ابتدایی را به کودکان می دهد .

ناموجوداین مجموعه ترکیبی از تکرار و بازی و آهنگ های شاد کودکانه می باشد . شخصیت اصلی آن یک خانم و یک بچه هزارپا می باشد که بسیار کاملا موزیکال آموزش ابتدایی را به کودکان می دهد .

ناموجود1 2 3 4 5