Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

Baby Babble

مجموعه ای بسیار کامل  مفید و شاد برای کودکان

بهترین مجموعه آموزشی برای کودکان نوپان مجموعه یک ویدئو آموزشی  به زبان موسیقی و دیداری مجموعه بازی های کودکان برای فرزندان نوپا شما می باشد که ، توسط گفتار درمان ، برای نوزادان و کودکان نوپا تهیه شده است. با این درسهای ساده فرزند شما بهتر و سریعتر شروع به صحبت کردن می کند. ویدئو ها — به زبان انگلیسی (با استفاده از “زبان دیدنی”) همراه  موسیقی پس زمینه از موتزارت می باشد ، بسیار مناسب برای آموزش بچه ها برای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است.

ناموجودمجموعه ای بسیار کامل  مفید و شاد برای کودکان

بهترین مجموعه آموزشی برای کودکان نوپان مجموعه یک ویدئو آموزشی  به زبان موسیقی و دیداری مجموعه بازی های کودکان برای فرزندان نوپا شما می باشد که ، توسط گفتار درمان ، برای نوزادان و کودکان نوپا تهیه شده است. با این درسهای ساده فرزند شما بهتر و سریعتر شروع به صحبت کردن می کند. ویدئو ها — به زبان انگلیسی (با استفاده از “زبان دیدنی”) همراه  موسیقی پس زمینه از موتزارت می باشد ، بسیار مناسب برای آموزش بچه ها برای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم است.

ناموجود1 2 3 4 5