Top

Blippi

در این مجموعه بسیار جذاب در مورد مسائل هیجان انگیز دنیای کودکان مانند نحوه کار کامیون های آتش نشانی، نحوه کار کامیون زباله، مسائل فضا و بسیاری از اموری که سوالات رایج کودک در یک سن خاص است به شیوه ای جذاب پاسخ داده می شود.
کودک با دیدن مجموعه بلیپی بسیاری از اطلاعات مشاغل عمومی را فراخواهد گرفت. مثلا بازیافت و همه چیز درباره کامیون های زباله! در مورد چگونگی کار کامیون های زباله و یا آشنایی با قطعات موتور سیکلت، و انواع ماشین آلات، چگونگی کار تراکتور ها، ویا چگونگی  کار در مزرعه.
مجموعه بلیپی بسیار جذاب بوده و دامنه موضوعی وسیعی داشته و اطلاعات عمومی کودک را به میزان قابل توجهی ارتقاء می دهد.

به عنوان مثال در یکی از قسمت ها برداشت تمشک توسط ماشین های مخصوص برداشت تمشک،بلیپی وارد مزرعه پرورش تمشک شده و با نشان دادن چگونگی برداشت تمشک مجموعه جذابی را تهیه نموده که نه تنها برای کودکان جالب می باشد بلکه برای بزرگسالان هم می تواند جذاب باشد

 

شامل 4 عدد دی وی دی
در این مجموعه بسیار جذاب در مورد مسائل هیجان انگیز دنیای کودکان مانند نحوه کار کامیون های آتش نشانی، نحوه کار کامیون زباله، مسائل فضا و بسیاری از اموری که سوالات رایج کودک در یک سن خاص است به شیوه ای جذاب پاسخ داده می شود.
کودک با دیدن مجموعه بلیپی بسیاری از اطلاعات مشاغل عمومی را فراخواهد گرفت. مثلا بازیافت و همه چیز درباره کامیون های زباله! در مورد چگونگی کار کامیون های زباله و یا آشنایی با قطعات موتور سیکلت، و انواع ماشین آلات، چگونگی کار تراکتور ها، ویا چگونگی  کار در مزرعه.
مجموعه بلیپی بسیار جذاب بوده و دامنه موضوعی وسیعی داشته و اطلاعات عمومی کودک را به میزان قابل توجهی ارتقاء می دهد.

به عنوان مثال در یکی از قسمت ها برداشت تمشک توسط ماشین های مخصوص برداشت تمشک،بلیپی وارد مزرعه پرورش تمشک شده و با نشان دادن چگونگی برداشت تمشک مجموعه جذابی را تهیه نموده که نه تنها برای کودکان جالب می باشد بلکه برای بزرگسالان هم می تواند جذاب باشد

 

شامل 4 عدد دی وی دی
1 2 3 4 5